เรื่องของไม้ขีดไฟ

https://www.facebook.com/SiamCoin

จากของใกล้ตัว ที่มีอยู่กันทุกบ้านในอดีต

มาถึงวันนี้ เริ่มเป็นของที่อยู่ไกลตัวเรามากขึ้นทุกวัน

.

#ไม้ขีดไฟ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย(สยาม) ยุคแรกประมาณกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นไม้ขีดไฟจาก #ประเทศสวีเดน ที่บาทหลวงซึ่งเข้ามาเผยแผ่ศาสนานำเข้ามา

จากนั้นจึงเป็นไม้ขีดไฟจาก #ประเทศญี่ปุ่น ที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 คนไทยสามารถผลิตไม้ขีดไฟได้เอง ทำให้การนำเข้าไม้ขีดไฟจากต่างประเทศลดลง โรงงานไม้ขีดไฟในไทยยุคต้นๆ ได้แก่ บริษัท มิ่นแซจำกัด ผลิตไม้ขีดไฟตรานกแก้ว ตรารถกูบ, บริษัทตังอา จำกัด ผลิตไม้ขีดไฟตรามิกกี้เม้าท์ ตราแมวเฟลิกซ์, บริษัทไทยไฟ ผลิตไม้ขีดไฟตรา 24 มิถุนา เป็นรูปพระที่นั่งอนันตสมาคม, บริษัทเอเชียไม้ขีดไฟ จำกัด ผลิตไม้ขีดไฟชุด ก.ไก่ ข.ไข่, บริษัทสยามแมตซ์แฟ็กตอรี่ ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นบริษัทไม้ขีดไฟไทย ผลิตไม้ขีดไฟตราธงไตรรงค์ ตราพระยานาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *