1 ตุลาคม 2411 – ร.๔ เสด็จสวรรคต

https://www.facebook.com/SiamCoin

1 October 2411(1868) King Mongkut deceased.

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 สิริพระชนมายุได้ 64 พรรษาบริบูรณ์ และทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติ 18 ปี

พ่อแม่คือเทวดาประจำตนของลูก ดังนั้นในหลวงรัชกาลที่๕ จึงได้ทรงมีพระราชดำริหล่อองค์พระสยามเทวาธิราช ไว้บูชาประจำพระองค์เองที่มีใบหน้า(พระพักตร์) เป็น พระราชบิดาของพระองค์ท่าน ดังนั้นท่านใดที่อยากให้เทวดาอภิบาลรักษา ก็มิควรลืมเทวดาที่มีชีวิตที่คอยรักคอยห่วงดูแล กายสังขาร ของทุกท่านตั้งแต่เริ่มหายใจตราบจนเทวดาคู่นี้ได้จากทุกท่านไป….

ขอบคุณภาพจากคุณวิฑูรย์ เอื้อเสรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *