คาถาบูชาพญาครุฑ

https://www.facebook.com/SiamCoin

๑) คาถาบูชาครุฑ ใช้สวด​#ตอนอัญเชิญเป็นครั้งแรก ให้ว่าดังนี้

พุทโธอิติสุคะโต นะโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพญาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองข้า (#บอกชื่อและนามสกุล) เจริญโชคมั่งมีศรีสุขลาภผลพูนทวีอยู่เย็นเป็นสุข ขออำนาจพญาครุฑจงล้างอาถรรพ์ขจัดทุกข์โศกโรคภัยเสนียดอัปมงคลให้หายสิ้นไป

ขออำนาจพญาครุฑกำลังแผ่นดินจงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้า

ให้เจริญร่ำรวยด้วยอำนาจของ อุกาสะ มะ อะ อุ พุทโธนะโมพุทธายะ เทอญฯ

๒) #คาถาบูชาใช้ฤทธิ์องค์พญาครุฑ

ครุฑโธ ครุฑธา ปฏิเสวามิ

(สวด ๓ จบ ใช้เมื่อถึงเวลาคับขัน)

๓) #คาถาบูชาครุฑใช้เมื่อเวลาเดินทาง

โอมพญาครุฑจะเห็นผล หลีกไปให้พ้น พญาหนจะเดินทาง เคาะงอ เคาะงอ

คาถาบูชาพญาครุฑมีหลายบท แล้วแต่สายเกจิอาจารย์ท่านจะกำหนดไว้ แต่สำหรับ พ่อปู่พญาครุฑ แห่งวัดครุฑธาราม ซึ่งเป็นพญาครุฑที่เรืองอำนาจมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีคาถาบูชาพ่อปู่พญาครุฑ วัดครุฑธาราม ดังนี้

ตั้งนะโม (3 จบ)

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง

อระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

อาระหัง ครุฑโธ อาคะโต อัสสะมินา

คะราเช อัปเปหิ เหตุธา ครุฑธา

พุทธังอิติ ธัมมังอิติ สังฆังอิติ

( 3 จบ หรือ 9 จบ )

ภาพพญาครุฑ รุ่นแรกของวัดครุฑธาราม มีชื่อรุ่นว่า รุ่นบังเกิดทรัพย์ สร้างเมื่อปี 2560 พิธีเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

https://maps.app.goo.gl/sznyYehAzEZNk5j5A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *