สังข์ริ้ว (7ริ้ว) 6-6.5 นิ้ว

SCS90007A SH1

SCS90007A SH1

No : SCS90007A SH1

DETAIL : Indian Shankh

LENGTH : 6-6.5 Inch

WEIGHT : 482.90 g.

REMARK : 7 Streaks

ประเภทสังข์ : สังข์อินเดีย

ขนาด : 6-6.5 นิ้ว

น้ำหนัก : 482.90 กรัม

จุดสังเกต : พิเศษ 7 ริ้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *