พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ลงยาสีเขียว

฿400.00