พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบเงิน

฿300.00