พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบพิงค์โกลด์

฿300.00