พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบสองกษัตริย์ เงิน/พิงค์โกลด์

฿300.00