พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์

฿350.00