พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ลงยาสีม่วง

฿400.00