พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เนื้อสัมฤทธิ์ ชุบสามกษัตริย์ ลงยาสีเหลือง

฿400.00