เหรียญรัชกาลที่ 6 2468 Lucky charm Amulet

หมายเลข เหรียญ 6524682468

เหรียญรัชกาลที่ 6 2468 Lucky charm Amulet ขนาด 20 มม.ชนิดราคา สลึง จำนวนผลิต 199 เหรียญ

6524682468

เหรียญรัชกาลที่ ๖ ได้เข้าพิธีแรกที่วัดครุฑธาราม จังหวัดอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ หลังจะพิธีเทวาภิเษกในภาคเหนือ ,อีสาน ตะวันออกและ ภาคใต้ เข้าพิธีพุทธาภิเษก ภาคกลาง, ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน มีดังนี้ – เสาร์​ห้า วัดนาเขื่อน จ.ชลบุรี – โบสถ์​มหาอุตม์​ วัด​เขาขุน​พนม จ. นครศรีธรรมราช – อุโบสถ​ วัดธรรม​ชัยมงคล​ จ.​เชียงใหม่​ – คืนจันทร์ซ้อนจันทร์ (วันมหาเสน่ห์ เมตตา มหานิยม) สำนักสงฆ์ป่าปวงตึก จ.ศรีสะเกษ ​

เหรียญรัชกาลที่ ๖ ชุดนี้ได้เข้าพิธีเพิ่มอีกทั้งหมด 9 วาระ มีด้งนี้

1.พิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตเดี่ยวโดย พระครูยติธรรมานุยุต ( หลวงพ่อแป๊ะ ) วัดสว่างอารมณ์

จ.นครปฐม วันที่ 30 มีนาคม 2565

2.พิธีเทวาภิเษกในงานอภิเษกพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎ วันที่ 3 เมษายน 2565

3.พิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกร่วมกับการเบิกฤกษ์การสร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดนาเขื่อน

จ.ชลบุรี วันที่ 6 เมษายน 2565

4.พิธีเทวาภิเษกงานไหว้ครู วัดบัวขวัญพระอารามหลวง วันที่ 10 เมษายน 2565

5.พิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกร่วมกับเหรียญพระคเณศ ที่สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

จ.นครปฐม วันที่ 16 เมษยน 2565

6.วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช (๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)

 • พระเทพวินยาภรณ์ วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช
 • พระราชมงคลวชิรปัญญา (หลวงปู่อิ่ม ปญฺญาวุโธ) วัดทุ่งนาใหม่ นครศรีธรรมราช
 • พระราชวิสุทธิกวี (เจ้าคุณมหาไมตรี) วัดพระนคร นครศรีธรรมราช
 • พ่อท่านสูติ ปิยธมฺโม วัดในเตา จ.ตรั
 • พ่อท่านแดง โอภาโส วัดไร่ ปัตตานี
 • พระครูสิริวัณณาภรณ์ (พระอาจารย์อ้วน) วัดเทพพนมเชือด นครศรีธรรมราช
 • พ่อท่านพระครูกาชาด (พ่อท่านเจียม ) วัดหน้าพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
 • พระครูชลธรรมวงศ์ (พ่อท่านวิทยา) วัดศิลาชลเขต นครศรีธรรมราช
 • พระครูถาวรศีลวัตร (พ่อท่านถาวร ถาวโร) วัดบ่อจิก นครศรีธรรมราช
 • พระครูเกษมพัฒนกิจ (พ่อท่านเกษม) วัดชะเมา นครศรีธรรมราช 7. วัดครุฑเวฬุวัน จ.ลำพูน (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕)
 • ครูบาอุ่น วัดไผ่โรงวัว สันป่าตอง อายุ 104 ปี
 • ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำอุ่น ลี้ ลำพูน อายุ 97 ปี (ต้นตำรับแมงสี่หูห้าตา กินถ่านไฟแดง ขี้เป็นทองคำ)
 • ครูบาเสน่ห์ วัดเชียงขาง ลำพูน (ต้นตำรับกุมารทอง ผงพรายกุมารอันลือลั่น)
 • ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล (ต้นตำรับเหรียญยักษ์)
 • ครูบาสาม ดอยพระเจ้า (ต้นตำรับยันต์เก้ากุ่ม)
 • ครูบาถนอม วัดป่ารกฟ้า (สายยาแดงพม่า)
 • ครูบาวิรุตม์ วัดสันมะเหม้า เชียงราย (ต้นตำรับท้าวเวสสุวรรณล้านนา)
 • ครูบาภัทรญาโณ วัดธรรมชัยมงคล เชียงใหม่ (ต้นตำรับกุมารน้องข้าวจี่)
  8. วัดสะแก จ.อยุธยา (๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)
 • เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม
 • พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์) วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) จ.นครสวรรค์
 • พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม จ.กรุงเทพ
 • พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม
 • พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธาณี
 • พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
 • พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (หลวงพ่อสนองชาติ) วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
 • พระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่อโชติ) ว้ดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา
 • พระครูสรพาจน์โฆสิต (หลวงพ่อหนุ่ม) วัดศีรษเกษ จ.สุพรรณบุรี
 • พระครูสุทธิสารโสภิต (หลวงพ่อต๋อง) วัดพุตะเคียน จ.กาญจนบุรี
 • พระครูอทัยบุญวัชร (หลวงพ่อบุญยิ่ง) วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี
 • พระครูโสภณภัทรเวทย์ (หลวงพ่ออ๊อด) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี
 • พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพ
 • พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (หลวงพ่ออนันต์) วัดบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ
 • พระครูสารธรรมนิเทศ (หลวงพ่อทิน) วัดชายนา จ.เพชรบุรี
 • พระครูสิทธิพิมล (หลวงพ่อจักษ์) วัดชุ้ง จ.สระบุรี
 • พระครูวิสิฐชัยคุณ (หลวงพ่อเกาะ) วัดท่าสมอ จ.ชัยนาท
 • พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทโธ (หลวงพ่อนวณ) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
 • พระครูปลัดอดิเรก อนุตโร  วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี
 • พระครูมงคลเหมรัต (พ่อท่านเกษม) วัดมะม่วงตลอด จ.นครศรีธรรมราช
 • พระครูโสภณถิรคุณ(หลวงพ่อสุนทร) วัดหนองสะเดา อ.หนองแค จ.สระบุรี
 • พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี
 • พระครูอดุลวิริยกิจ(หลวงพ่อเอื้อม) วัดวังแดงใต้ จ.อยุธยา
 • พระครูภาวนาธิมุต (หลวงพ่อเพย) วัดบึง จ.อยุธยา
 • หลวงปู่ลอง สิริธโร (หลวงปู่ลอง) วัดวิเวกวายุพัด จ.อยุธยา
 • พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
 • พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆษ (หลวงพ่อสายัณต์) วัดไทร จ.นครปฐม
 • พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา
 • พระครูอุดมนวการ (หลวงพ่อชัย) วัดบ้านแดง จ.อยุธยา
 • พระครูวิธานสุตสุนทร (พระอาจารย์มานิตย์) วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร จ.กรุงเทพ
 • พระครูโสภณสันติคุณ (หลวงพ่อหน่อย) วัดหัวคุ้ง จ.อยุธยา
 • หลวงพ่อเหลือ วัดขอนชะโงก จ.สระบุรี
 • หลวงพ่อนพวรรณ วัดเสนานิมิตร จ.อยุธยา
 • พระครูปืน วัดลาดชะโค จ.อยุธยา
 • พระอาจารย์เลี้ยง วัดจอมเกษ จ.อยุธยา
 • พระอาจารย์เต๋า วัดสุวรรณเจดีย์ จ.อยุธยา
 • พระอาจารย์เอก วัดบางพุทโธ จ.ลพบุรี
 • พระอาจารย์สุเทพ สุทธสีโล วัดเวตวันธรรมาราม(เชิงหวาย) จ.กรุงเทพ
 • พระครูสุธรรมจริยาภิรม (พระอาจารย์จา) วัดคฤหบดีพระอารามหลวง จ.กรุงเทพ
 • พระอาจารย์องค์ต๊ะ กุศลปัญโญ วัดสมณานัมบริหาร (ญวนสะพานขาว) จ.กรุงเทพ
 • พระอาจารย์ปฏิภาณ สุรปฏิภาโณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร จ.กรุงเทพ
  9. บัวขวัญพระอารามหลวง จ.นนทบุรี (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)
 • หลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี
 • หลวงพ่อขวัญ วัดบางคูวัดนอก จ.ปทุมธานี
 • หลวงปู่ธูป วัดลาดน้ำขาว จ.สุพรรณบุรี
 • หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม พร้อมพระภิกษุสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *