เหรียญ๕จักรพรรดิจีน หรือ #อู่ตี้เฉียน (五帝錢)

https://www.facebook.com/SiamCoin

เหรียญห้าจักรพรรดิ หรือ อู่ตี้เฉียน (五帝錢) เป็นเหรียญจีน ที่มีพระนามของจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ 5 พระองค์ ในยุคที่รุ่งเรืองของราชวงศ์ชิง ที่ทั้งทรงอำนาจและมั่งคั่งร่ำรวยทำให้แผ่นดินเป็นปึกแผ่น ในยุคของจักรพรรดิแต่ละองค์ อันประกอบด้วย จักรพรรดิซุ่นจื่อ (順治) จักรพรรดิคังซี (康熙) จักรพรรดิหย่งเจิ้ง (雍正) จักรพรรดิเฉียนตี้ (乾隆) และ จักรพรรดิเจี่ยชิ่ง (嘉慶) โดยมีประวัติ ที่เป็นเหตุการณ์เด่น ในแต่ละรัชสมัยของ จักรพรรดิแต่ละพระองค์ดังนี้

1.#จักพรรดิซุ่นจื่อ เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ชิง แต่มักจะได้รับการนับถือเป็น ปฐมจักรพรรดิองค์แรก ของราชวงศ์ชิง เพราะเป็นองค์แรกที่ได้เข้าไปประทับ ในพระราชวังต้องห้าม ที่กรุงปักกิ่ง ทำให้ถือเป็นยุคสิ้นสุด ของราชวงศ์หมิงอย่างแท้จริง ถือได้ว่า เป็นยุคแห่งการสถาปนาราชวงศ์ชิง ขึ้นได้อย่างเป็นผลสำเร็จ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับ พลังแห่งความสำเร็จ

2.#จักรพรรดิคังซี เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ชิง เป็นโอรสของซุ่นจื้อ ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่อายุ 8 ปี ในปี ค.ศ. 1661 ภายหลังการสวรรคตของบิดา คังซีถือเป็นจักรพรรดิ ที่มีปรีชาสามารถตั้งแต่ยังเยาว์วัย โดยโปรดการเรียนรู้ศิลปะ วิทยาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ถือว่าเป็นยุคแห่งความเจริญ และความมั่นคงของราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริง จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับ พลังแห่งความมั่นคง

3.#จักรพรรดิหย่งเจิ้ง เป็นโอรสลำดับที่ 4 ใน จักรพรรดิคังซี ได้รวบอำนาจ จัดสรรระบบภาษี การเงินการคลัง และขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง จนยังผลให้ประเทศจีนรุ่งเรือง และเป็นปึกแผ่น จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับ พลังแห่งอำนาจ

4.#จักรพรรดิเฉียนหลง เป็นโอรสในจักรพรรดิยงเจิ้ง และเป็นราชนัดดาองค์โปรดของจักรพรรดิคังซี เพราะมีความเฉลียวฉลาดมาแต่ยังเยาว์ ขึ้นครองราชย์ในขณะมีอายุได้ 25 ปี ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมากมาย ให้กับประเทศจีนเป็นอย่างมาก ตลอดยุคสมัยที่ยาวนานกว่า 60 ปี จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับ พลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง

5.#จักรพรรดิเจี่ยชิ่ง เป็นโอรสองค์ที่ 15 ของ จักรพรรดิเฉียนหลง ขึ้นครองราชย์เมื่ออายุได้ 37 ปี ภายหลังการสละราชสมบัติ ของจักรพรรดิเฉียนหลง เมื่อได้อำนาจเต็มแล้ว ได้รวบรวมขุนนางและบรรดาผู้ภักดี ช่วยกันกำจัดเหอเซิน ขุนนางกังฉิน ที่เคยเป็นคนสนิทของเฉียนหลง จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับ พลังแห่ง ความสงบราบคาบ

#ในทางฮวงจุ้ยใช้พกแก้ชง และ #สลายอัปมงคล

อู่ตี้เฉียน หรือเหรียญจีนโบราณ 5 จักรพรรดิ์ มีความเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันพลังสิ่งอัปมงคลที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาคารบ้านเรือน ทั้งยังช่วยให้เปลี่ยนพลังความอัปมงคลให้เป็นพลังมงคลอีกด้วยสามารถใช้พกติดตัวในกระเป๋าเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย และเคราะห์ร้ายและปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย อู่ตี้เฉียงยังมีเคล็ดลับหลายที่สามารถนำไปใช้ได้เช่นถ้าประตูบ้านตรงกับบันไดพอดี ให้นำเหรียญอู่ตี้เฉียนไปวางไว้ที่ปากบันไดจะช่วยสกัดกั้นการรั่วไหลของพลังโชคลาภเงินทองได้ หรือจะนำไปวางไว้ที่ใต้ธรณีประตูของบ้านก็จะช่วยสกัดกั้นพลังสิงอัปมงคลจากภายนอกที่เข้ามา หรือถ้านำเหรียญอู่ตี้เฉียงไปซ่อนไว้บนเพดานบ้านก็จะสามารถกระตุ้นพลังของโชคลาภได้

#ในด้านการใช้เพื่อความเป็นมงคล สามารถทำได้โดยการนำเอาเหรียญ 5 จักรพรรดิ ไปผูกรวมกันเข้ากับเส้นด้ายสีแดง และนำไปแขวนหรือวางเอาไว้ในพื้นที่ที่ต้องการให้มีความเป็นมงคลเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งพกติดตัวก็ได้เช่นกัน

เหรียญ 5 จักรพรรดิสามารถกำจัดพลังพิฆาต ลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้

1.พลังพิฆาตที่เป็นมุมแหลมหรือเหลี่ยมมุมของสิ่งก่อสร้างที่หันมาสู่อาคารบ้านเรือน

2.พลังพิฆาตที่เป็นถนนพุ่งเล็งตรงเข้ามาสู่ประตูหน้า

3.พลังพิฆาตที่เกิดจากโค้งนอกของถนน หันเข้าหาอาคารบ้านเรือน

4.พลังพิฆาตที่เกิดจากประตูบ้าน ประจันกับประตูลิฟต์ หรือประตูบ้านที่อยู่ตรงข้าม เราสามารถแก้ไขพลังพิฆาต

 ศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีนโบราณบอกว่า เหรียญโบราณจีน ซึ่งเป็นลักษณะเหรียญโลหะกลม มีรูอยู่ตรงกลางและมีชื่อของจักรพรรดิของจีนหรือองค์ฮ่องเต้ มีคุณสมบัติเป็นธาตุทองเพราะทำมาจากโลหะ ใช้แก้ดาวป่วย หมายเลข 5 ซึ่งเป็นธาตุดิน เหรียญห้าจักรพรรดิซึ่งเป็นธาตุทอง จะไปช่วยระบายดาวป่วยธาตุดิน ให้อ่อนกำลังลง

นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินทองมากมาย ชาวจีนโบราณถือว่าเป็นหนึ่งในมงคลแห่งสมบัติโบราณ เป็นสิ่งนำโชคลาภมาให้ เหรียญในยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดสมัยราชวงศ์ชิงโดยการปกครองของจักรพรรดิ 5 พระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถมากที่สุด

#สิ่งสำคัญที่คนทั่วไปทราบกันน้อยมาก

คือ หัวใจสำคัญของเครื่องตั้งโต๊ะสักการะบูชา บนโต๊ะบูชาที่เราไหว้เทพเจ้า ,ไหว้เจ้าที่ ที่เราเชื่อว่าเป็นสิริมงคลของบ้านเรือนอาคารสถานที่ #หัวใจสำคัญนั้นอยู่ที่กระถางธูปบูชา ซินแซจึงให้นำ อู่ตี้เฉียน หรือ เหรียญจีนโบราณ 5 จักรพรรดิมาใส่เพื่อเพิ่มพลัง กระตุ้นพลังของโชคลาภ นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่ง และ สิ่งสำคัญนั้นไม่ใช่แค่ที่ตัวเหรียญที่ มีพระนามของทั้ง5 จอมจักรพรรดิของจีนเท่านั้น แต่ยังต้องให้นักบวช หรือ นักพรตจีนทำพิธีไป่กวงให้ ซึ่งปกติท่านมักไม่ค่อยจะทำให้กัน และจะต้องอยู่ในเวลาฤกษ์ที่เป็นมงคล สุดท้ายที่เป็นความลับของ  อู่ตี้เฉียน หรือเหรียญจีนโบราณ 5 จักรพรรดิ์ คือต้องทำพิธีผ่านตัว เต่ามังกร ซึ่งเต่ามังกรนี้เป็นพันธ์ของเต่าบกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีน เต่ามังกรนี้ไม่ใช่เต่าบกทั่วไป แต่ต้องเป็น #เต่าที่มีลักษณะครบถ้วนตามตำรา ถึงจะเป็นเต่ามังกรอย่างแท้จริงเท่านั้น จึงจะบังเกิดพลัง ที่ใช้ได้ผลอย่างชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *