เหรียญปราบฮ่อตัวอย่าง

https://www.facebook.com/SiamCoin

เหรียญตัวอย่างรุ่นนี้จะมีรายละเอียด แตกต่างจากเหรียญ ปราบฮ่อแบบมาตราฐาน พอสมควรพบจำนวนไม่มากนัก รวมๆ ที่เห็นชัดเจน ไม่เกิน 5 เหรียญ มีทั้งเหรียญทองแดง และ เหรียญเงิน ในยุคก่อน ไม่ได้รับการยอมรับ เพราะมักจะถูกสวดกันว่า “เก๊” มีเหรียญหลายเหรียญ ในยุคก่อนที่ดูกันไม่ขาด เมื่อส่วนใหญ่บอกเก๊ ก็เก๊ตาม นานๆไป เมื่อพบหลักฐาน ชัดเจนเพิ่มเติมก็ รู้กันว่า “แบบนี้ก็มี”

แนะนำสำหรับนักสะสมมือใหม่ หากจะสะสมก็แนะนำให้สะสมเฉพาะเหรียญที่ “ไม่มีปัญหา” ดูง่ายเล่นง่าย มีตัวอย่างให้ศึกษา เพราะ “ตนย่อมต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน”

ขอบคุณภาพเหรียญจากคุณหนึ่ง พัทยา เจ้าของเหรียญคนล่าสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *