หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๖๓

เหรียญที่ระลึก พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี The Unveiling of HRH Princess Srinagarindra Monument

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงฉลองพระองค์ชุดตำรวจตระเวนชายแดน

ด้านหลัง : ข้อความ “ที่ระลึกพิธิเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี พุทธศักราช ๒๕๔๖” ด้านบนมีเครื่องหมายของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ด้านล่างมีเครื่องหมายโรงกษาปณ์

Obverese : A portrait of HRH Princess Srinagarindra in border patrol police uniform.

Reverse : The legend “In Commemoration of the Unveiling of HRH Princess Srinagarindra Monument at the 1st Region Border Patrol Police Headquarters, Klong Luang District, Pathum Thani Province, B.E. 2546” in the center. Above is the symbol of the Border Patrol Police, at the bottom is the mint mark.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด(ทองคำ) น้ำหนัก 20 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 54 เหรียญ (เงิน) น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 274 เหรียญ (ทองแดง) น้ำหนัก 13 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 35,000 เหรียญ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *