หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๖๒

เหรียญที่ระลึก การประชุมโรงกษาปณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 11 The 11Th TEMAN Conference

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : รูปอาคารโรงกษาปณ์ รังสิต มีข้อความว่า “ROYAL THAI MINT” และมีเครื่องหมายโรงกษาปณ์

ด้านหลัง : ตราสัญลักษณ์การประชุม TEMAN ครั้งที่ 11 มีข้อความว่า “XI TEMAN CONFERENCE” และ “30 November – 3 December 2003”

Obverse : The Royal Thai Mint Building in Rangsit, with the legend “ROYAL THAI MINT” in English and the mint mark.

Reverse : The symbol of the 11th TEMAN Conference, with the legends “XI TEMAN CONFERENCE” and “30 November – 3 December 2003” in English.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองแดง) น้ำหนัก 57 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. จำนวนผลิต 400 เหรียญ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *