หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๖๑

เหรียญที่ระลึก พิธีเปิดโรงกษาปณ์ รังสิต The Univeiling of the Royal Thai Mint, Rangsit

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ และฉลองพระองค์ครุย

ด้านหลัง : รูปอาคารโรงกษาปณ์รังสิต มีข้อความว่า “ที่ระลึกพิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต” และ “พุทธศักราช ๒๕๔๖” และมีเครื่องหมายโรงกษาปณ์

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in the full Superme Commander uniform and regal gown is shown in the center.

Reverse : The Royal Thai Mint Building, Rangsit, with the legends “In Commemoration of the Unveiling of the Royal Thai Mint, Rangsit” and “B.E. 2546” and the mint mark.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำพ่นทรายพิเศษ) น้ำหนัก 350/80 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 70/40 มม. จำนวนผลิต 1/1 เหรียญ

(เงินรมดำพ่นทรายพิเศษ) น้ำหนัก 45 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. จำนวนผลิต 500 เหรียญ

(ทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ) น้ำหนัก 40 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. จำนวนผลิต 5,000 เหรียญ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *