หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๓๒

เหรียญที่ระลึก การประชุม Mint Directors Conference (MDC) ครั้งที่ 29 The 29th Mints Directors Conference (MDC)

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : รูปประตูซุ้มเรือนแก้ว ภายในเป็นรูปการเชิดหุ่นกระบอกไทย ด้านหลังเป็นรูปวัดอรุณราชวราราม ด้านล่างมีข้อความ “THAI PUPPET” และเครื่องหมายโรงกษาปณ์

ด้านหลัง : กลางเหรียญมีเลข 29 เป็นอักษรโรมัน ด้านบนมีตราสัญลักษณ์การประชุม MDC ครั้งที่ 29 (ใช้เทคนิคพิมพ์สี) ด้านล่างมีตราสัญลักษณ์การประชุม MDC ที่เป็นทางการริมขอบเหรียญ มีข้อความว่า “XXIX MINT DIRECTORS CONFERENCE 1-8 MAY 2016” และ “BANGKOK-PHUKET”

Obverse : A Ruean Kaew arch enshrining a Thai puppet in the center with Arun Ratchawararam Temple as backgroud, the legend “THAI PUPPET” below, and the mint mark.

Reverse : The Roman numerals “XXIX” in the center, with printing color of the symbol of the 29th Mint Directors Conference (MDC) on the top and the official logo of the MDC at the bottom. The legends “XXIX MINT DIRECTORS CONFERENCE 1-8 MAY 2016” and “BANGKOK-PHUKET” line along the border.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงินรมดำ) สูง 50 มม. จำนวนผลิต 3 เหรียญ (ทองแดงรมดำ) สูง 50 มม. จำนวนผลิต 400 เหรียญ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *