หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๖๐

เหรียญที่ระลึก ฉลองพระชนมายุ 4 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 48th Birthday

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉลองพระองค์ครุยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อความว่า “ฉลองพระชนมายุครบ ๔ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และ “พ.ศ. ๒๕๔๖” และมีเครื่องหมายโรงกษาปณ์

Obverse : A portrait of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn in Chulalongkorn University gown.

Reverse : The symbol of Chulalongkorn University Faculty Club, with the legends “In Commemoration of the 48th Birthday of HRH Princess Mahachakri Sirindhorn” and “B.E. 2546” and the mint mark.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำ) น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 49 เหรียญ (เงิน) น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 490 เหรียญ (ทองแดง) น้ำหนัก 13 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 20,000 เหรียญ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *