หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๖

เหรียญที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว The 150th Birthday of HM King Chulalongkorn

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง : อักษรพระปรมาภิไธย “จปร” เปล่งรัศมีโดยรอบ และมีข้อความว่า “๑๕๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖” และมีเครื่องหมายโรงกษาปณ์

Obverse : A portrait of HM King Chulalongkorn in full Supreme Commander uniform, with the legend “HM King Chulalongkorn”.

Reverse : The royal monogram “Jor Por Ror” in a radiating round frame, with the legend”150th Birthday of HM King Chulalongkorn, 20 September, B.E. 2546″ and the mint mark.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำพ่นทราย) น้ำหนัก 20 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 150 เหรียญ

(เงินพ่นทราย) น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 5,000 เหรียญ

(ทองแดงรมดำพ่นทราย) น้ำหนัก 13 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. จำนวนผลิต 75,000 เหรียญ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *