หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๒๙

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 Her Majesty’s 84th Birthday on 12 August 2016

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์ ขอบนอกเหรียญเบื้องบนมีอักษรพระนามาภิไธย “สก” ภายใต้มหามงกุฎ

ด้านหลัง : ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์

Obverse : A portrait of HM Queen Sirikit in traditional Thai dress in the center. Around the rim is decorated with the folral pattern. In the center is the royal monogram “Sor Kor” beneath the great crown attached to a pendant ring.

Reverse : The royal ceremonial emblem in commemoration of Her Majesty’s 84th birthday with the legend “The Ceremony to Commemorate the Auspicious Occasion of Her Majesty’s 84th Birthday on 12 August, B.E. 2559”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงิน) ประเภท สตรี เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ปีที่ผลิต พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *