เหรียญกอร์กอนสมัยโบราณ

https://www.facebook.com/SiamCoin

ความเชื่อคตินิยมเมื่อนานนับพันปีก่อนว่า กอร์กอน เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ มีแพร่หลายมากในยุคโรมัน มีหลายๆ เมืองที่ สร้างเหรียญกอร์กอนออกมาใช้ เช่น SICILY, THRACE , MACEDON, MYSIA, TROAS และ PISIDIA  เป็นต้น และถ้าหากศึกษาลงลึกๆ ก็จะพบมีมากกว่านี้ ซึ่ง กอร์กอน ที่นิยมทำมาก็มีหลายหน้าตา วันนี้ผมนำตัวอย่าง เหรียญที่ผลิตขึ้น จากเมืองต่างๆ มาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ชม ซึ่งเหรียญเหล่านี้ มีอายุ ตั้งแต่ 1500 ปี ไปจนถึง ราว2400 ปี เลยทีเดียว ผมเองก็สะสมเก็บเงินโบราณแบบนี้ไว้อยู่บ้าง แต่ยังไม่ครบเมือง

ก่อนนอนอย่าลืมกราบพระ นั่งสมาธิสัก 5 นาทีนะครับ จะได้ไม่ใช้ชีวิตหลุดลอยไปตามกระแสสังคม เราอยู่เป็นตัวของเรา ตั้งมั่นในสิ่งดีงาม รับรู้ในข่าวสาร แต่ ไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งมากมายที่เกินความจำเป็น หลีกเลี่ยงวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ จะได้ไม่ติดกรรมใคร และทำหน้าที่ ที่เรารับผิดชอบอยู่ให้ดีที่สุดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *