เหรียญบาทราคาเป็นหมื่นดูอย่างไร? #เหรียญบาทพระเศียรเล็กปี2525

ความแตกต่างเศียรเล็กและเศียรปกติ
เหรียญเศียรเล็กจุดสังเกต
เปรียบเทียบ
รูปเปรียบเทียบเศียรปกติ และ เศียรปกติเล็ก

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ปี 2525 ชนิดราคา 1 บาท
ปี พ.ศ.2525 ผลิต 4.150 ล้านเหรียญ
ปี พ.ศ.2526 ผลิต 38.735 ล้านเหรียญ
ปี พ.ศ.2527 ผลิต 108.995 ล้านเหรียญ
ปี พ.ศ.2528 ผลิต 105.465 ล้านเหรียญ

เหรียญพระเศียรเล็ก ผลิตมาแต่แรกพบเจอน้อยกว่า พระเศียรปกติ

เหรียญเศียรเล็ก ที่ผ่านการเกรดทั้งหมดมี 111 เหรียญ
PCGS มี 70 เหรียญ
67=2
66+=1
66=16
65+=1
65=29
64+=2
64=16
63=2
35=1

NGC มี 41 เหรียญ
67=2
66=9
65=23
64=7

ความแตกต่างเศียรเล็กและเศียรปกติ
ด้านหลัง
เศียรปกติ
เศียรเล็ก
เหรียญเศียรเล็กจุดสังเกต
เศียรเล็ก
จุดแตกต่างที่สังเกตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *