หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๒๕

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 Her Majesty’s 84th Birthday on 12 August 2016

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย และมีข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

ด้านหลัง : ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM Queen Sirikit in traditional Thai dress, with the legends “HM Queen Sirikit” at the bottom.

Reverse : The royal ceremonial emblem in commemoration of Her Majesty’s 84th birthday with the legends “The Ceremony to Commemorate the Auspicious Occasion of Her Majesty’s 84th Birthday on 12 August, B.E. 2559” on the top border and “Thailand” at the bottom.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำข้ดเงา) ราคา 16,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 96.50% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 25,000 เหรียญ

(เงินขัดเงา) ราคา 800 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50%น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 100,000 เหรียญ

(โลหะสีขาว) ราคา 50 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 21 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม. จำนวนผลิต 3,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *