หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๒๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี The 70th Anniversary of HM King Bhumibol Adulyadej’s Reign

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ และฉลองพระองค์ครุย มีข้อความว่า “พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ด้านหลัง : ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เปล่งรัศมีโดยรอบ มีข้อความว่า “ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in full Supreme Commander uniform and regal gown, with the legend “HM King Bhumibol Adulyadej” at the bottom.

Reverse : The shining emblem for the celebrations of His Majesty’s 70th anniversary of his accession to the throne is shown in the center, with the legends “The Celebrations of His Majesty’s 70th Anniversary of His Reign on 9 June, B.E. 2559” on the top border and “Thailand” at the bottom.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำข้ดเงา) ราคา 16,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 96.50% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 10,000 เหรียญ

(เงินขัดเงา) ราคา 800 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50%น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 26,400 เหรียญ

(โลหะสีขาว) ราคา 50 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 21 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม. จำนวนผลิต 2,280,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *