หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๓๓

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน The 50th Anniversary of the Thai Board of Investment

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีข้อความว่า “๕๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the legend “HM King Bhumibol Adulyadej” at the bottom.

Reverse : The symbol of the Thai Board of Investment In the center, with the legends “The 50th Anniversary of the Thai Board of Investment on 26 January, B.E. 2559” on the top border and “Thailand” at the bottom.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 100,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *