หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๗๕

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี The Bicentennial of HM King Mongkut’s Birth

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๔” และ “ประเทศไทย”

ด้านหลัง : พระราชสัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว มีข้อความว่า “ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” “ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี” และ “๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗”

Obverse : A portrait of HM King Mongkut in black dress embroidered with gold thread, with the legends “The Fourth Reign” on the left and “Thailand” on the right.

Reverse : The royal emblem of HM King Mongkit in the center, with the legeads “In Commemoration of HM King Mongkut” , “On the Occasion of the Bicentennial Birthday” and “18 October, B.E. 2547”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำขัดเงา) ราคา 9,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 90% เงิน 3% ทองแดง 7% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 1,000 เหรียญ

(ทองคำ) ราคา 9,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 90% เงิน 3% ทองแดง 7% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 30 กันยายน พ.ศ. 2547/2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *