หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๗๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 The 3rd Bangkok World Conservation Congress 2004 (BWCC 2004)

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ด้านหลัง : ตราสัญลักษณ์การประชุมสมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 มีข้อความว่า “ประเทศไทย” “THAILAND” “การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๓” และ “๑๗-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the legend “HM King Bhumibol Adulyadej” on the top border.

Reverse : The symbol of the World Conservation Congress, with the legends “Thailand” in both Thai and English, “The 3rd World Conservation Congress” , “17-25 November, B.E. 2547” around the border.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 27 กันยายน พ.ศ. 2547/2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *