หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๖๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน The 70th Anniversary of the Royal Institute

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีอักษรพระปรมาภิไธย “ปปร” และ “ภปร” ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของราชบัณฑิตยสถาน มีข้อความว่า “๗๐ ปี ราชบัณฑิตยสถาน” และ “๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ประเทศไทย”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Prajadhipok and HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the royal monograms “Por Por Ror” and “Phor Por Ror” beneath the radiating the radiating Great Crowns of Victory.

Reverse : The symbol of the Royal Institute, with the legends “The 70th Anniversary of the Royal Institute” and “31 March, B.E. 2547, Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 2,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547/2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *