หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๙

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ The 50th Anniversary of the National Intelligence Agency

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีข้อความว่า “ครบ ๕๐ ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๑ มกราคม ๒๕๔๗” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the legend “HM King Bhumibol Adulyadej”.

Reverse : The symbol of the National Intelligence Agency, with the legends “The 50th Anniversary of the National Intelligence Agency, 1 January, B.E. 2547” and “Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง) ราคา 50 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % น้ำหนัก 21 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม. จำนวนการผลิต 200,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *