หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๘

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ The 50th Anniversary of the Royal Thai Air Force Academy

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลอากาศ มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” และ “ประเทศไทย”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของโรงเรียนนายเรืออากาศ มีข้อความว่า “ที่ระลึก ๕๐ ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ” และ “วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in full uniform of the Air Field Marshal, with the legends “The Ninth Reign” and “Thailand”.

Reverse : The symbol of the Royal Thai Air Force Academy, with the legends “In Commemoration of the 50th Anniversary of the Royal Thai Air Force Academy” and “7 May, B.E. 2546.”

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง) ราคา 50 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25 % ทองแดง 75 % น้ำหนัก 21 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มม. จำนวนการผลิต 250,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *