หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๕

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว The 150th Birthday of HM King Chulalongkorn

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ และฉลองพระองค์ครุย มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ล้อมรอบด้วยลวดลายสายสร้อยแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ

ด้านหลัง : อักษรพระปรมาภิไธย “จปร” ภายใต้หมายเลข ๕ และพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี มีต้วเลข “๒๓๙๖” และ “๒๕๔๖” มีข้อความว่า “๑๕๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Chulalongkorn in regal attire and gown, with the legend “HM King Chulalongkorn”. The border is a adorned with the chain of the royal decoration

Reverse : The royal monogram “Jor Por Ror” beneath the Thai numeral “5” and the radiating Great Crown of Victory in the center, flanked with the numbers “2396” on the left and “2546” on the right and the legends “The 150th Birthday, 20 September, B.E. 2546” on the top border and “Thailand” at the bottom.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงินขัดเงา) ราคา 600 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 4,600 เหรียญ

(เงิน) ราคา 600 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 15,000 เหรียญ

(โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 26,000 เหรียญ

(โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 1,000,000 เหรียญ

(โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,600,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 12 กันยายน พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *