หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๓

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน The 90th Anniversary of the Government Savings Bank

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ และฉลองพระองค์ครุย มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของธนาคารออมสิน มีข้อความว่า “ครบ ๙๐ ปี ธนาคารออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๔๖” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM Vajiravudh in full uniform and regal gown, with the legend “HM King Vajiravudh”.

Reverse : The symbol of the Government Savings Bank, with the legends “The 90th Anniversary of the Government Savings Bank, 1 April, B.E. 2546” and “Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 2,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *