หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๒

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา The 80th Birthday of HRH Princess Galyani Vadhana

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีข้อความว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” และ “กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ด้านหลัง : อักษรพระนาม “กว” ภายใต้พระจุลมงกุฎ มีข้อความว่า “ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา” และ “๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย”

Obverse : A portrait HRH Princess Galyani Vadhana, with the legends “HRH Princess Galyani Vadhana” and “Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra”.

Reverse : The royal monogram “Kor Wor” under a crown, with the legends “In Commemoration of the 80th Birthday” and “6 May, B.E. 2546, Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด(โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 3,200 เหรียญ

(โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 350,000 เหรียญ

(โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 2,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *