หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๑

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา The 80th Birthday of HRH Princess Galyani Vadhana

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีข้อความว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” และ “กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

ด้านหลัง : อักษรพระนาม “กว” ภายใต้พระจุลมงกุฎ มีข้อความว่า “ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา” และ “๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย”

Obverse : A portrait HRH Princess Galyani Vadhana, with the legends “HRH Princess Galyani Vadhana” and “Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra”.

Reverse : The royal monogram “Kor Wor” under a crown, with the legends “In Commemoration of the 80th Birthday” and “6 May, B.E. 2546, Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงินขัดเงา) ราคา 600 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 1,000 เหรียญ

(เงิน) ราคา 600 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 4,500 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *