หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๓๑

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก The 120th Anniversary of the Army Training Command Department

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายราชการของกรมยุทธศึกษาทหารบก มีข้อความว่า “ครบ ๑๒๐ ปี การสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Chulalongkorn in full uniform of the Field Marshal, with the legend “HM King Chulalongkorn” at the bottom.

Reverse : The symbol of Army Training Command Department in the center, with the legends “The 120th Anniversary of Army Training Command Department on 6 August , B.E. 2558” on the top border and “Thailand” at the bottom.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 17 มีนาคมพ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *