หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๓๓๐

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน The Centennial of the office of the Auditor General of Thailand

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อความว่า “ครบ ๑๐๐ ปี การสถาปนา ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Vajiravudh in business attire, with the legend “HM King Vajiravudh” at the bottom.

Reverse : The symbol of the Office of the Auditor General of Thailand with the legends “The Centennial of the Office of the Auditor General of Thailand on 18 September, B.E. 2558” on the top border and “Thailand” at the bottom.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 28 เมษายน พ.ศ. 2559/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *