หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๐๒

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ The 50th Anniversary of the National Research Coumcil of Thailand

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” และ “ประเทศไทย”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีข้อความว่า “๕๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และ “๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in business attire in the center, with the legends “HM King Bhumibol Adulyadej, the Ninth Reign” and “Thailand”

Reverse : The symbol of the National Research Council of Thailand in the center, with the legends “The 50th Anniversary of the National Research Council of Thailand” and “15 February, B.E. 2543.”

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,000,040 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 5 เมษายน พ.ศ. 2543/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *