หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๐๑

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี สำนักงานตรวจแผ่นดิน The 84th Anniversary of the Office of the Auditor General

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” และ “ประเทศไทย”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ภายในกรอบเจ็ดเหลี่ยม มีข้อความว่า “ครบ ๘๔ ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑๘ กันยายน ๒๕๔๒”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in the white attire, with the legends “The Ninth Reign” on the left border and “Thailand” on the right.

Reverse : The symbol of the office of the Auditor General in the seven-angled frame in the center, with the legend “The 84th Anniversary of the Office of the Auditor General, 18 September, B.E. 2542”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 801,040 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543/2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *