หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๕๐

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมจเรทหารบก The Centennial of the Inspector General Department

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศจอมพล มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และ “รัชกาลที่ ๙” มีตราพระบรมราชวงศ์จักรีคั่นระหว่างข้อความ

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของกรมจเรทหารบก มีข้อความว่า “๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in full uinform of the Field Marshal, with the legends “HM King Bhumibol Adulyadej” and “The Ninth Reign” with the emblem of the Chakri Dynasty in between.

Reverse : The symbol of the Inspector General Department, with the legend “The Centennial of the Inspector General Department, 6 May, B.E. 2545, Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด(โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546/2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *