หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๓๘

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545 The 75th Birthday of HM King Bhumibol Adulyadej on 5 December 2002

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ และฉลองพระองค์ครุย รอบขอบเหรียญประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 75 กลีบ

ด้านหลัง : รูปพระราชสัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานอยู่ในวงรูปไข่ มีดารารัศมีเปล่งโดยรอบ ริมขอบเหรียญประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 75 กลีบ และมีข้อความว่า “เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HM King Bhumibol Adulyadej in regal attire and gown. Around the rim is the floral pattern at a total of 75 petals.

Reverse : The royal emblem of HM King Bhumibol Adulyadej in an oval frame with rays. Around the rim is the folral pattern at a total of 75 petals with the legend “The 75th Birthday, 5 December, B.E. 2545, Thailand.”

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงินขัดเงา/เงิน) ราคา 600 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 3,000/14,000 เหรียญ

(โลหะสีขาวขัดเงา/โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 16,000/1,200,000 เหรียญ

(โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 7,500,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 2 ธันวาคม พ.ศ.2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *