หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๓๕

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมทางหลวง The 90th Anniversary of the Department of Highways

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย มีตราพระบรมราชวงศ์จักรี อักษรพระปรมาภิไธย “วปร” และ “ภปร” ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏเปล่งรัศมี

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของกรมการทางหลวงซ้อนเหลื่อมกัน 3 ดวง มีข้อความว่า “ประเทศไทย” “๙๐ ปี กรมทางหลวง” และ “๑ เมษายน ๒๕๔๕”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Vajiravudh and HM King Bhumibol Adulyadej in regal attire and gowns, with the Chakri emblem above and the royal monograms “Vor Por Ror” and “Phor Por Ror” beneath the radiating Great Crown of Victory.

Reverse : Three interlaced symbols of the Department of Highways in the center, with the legends “Thailand” ,”The 90th Anniversary of the Department of Highways”, and”1 April, B.E. 2545″.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *