หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๓๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 90 ปี วชิรพยาบาล The 90th Anniversary of Vajira Hospital

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายราชการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล มีข้อความว่า “ครบ ๙๐ ปี วชิรพยาบาล” และ “ประเทศไทย ๒ มกราคม ๒๕๔๕”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Vajiravudh and HM King Bhumibol Adulyadej in full uniform of King Chulalongkorn’s royal guard, with the legends “HM King Vajiravudh” and “HM King Bhumibol Adulyadej”.

Reverse : The symbol of the Faculty of Medicine and Vajira Hospital, with the legends “The 90th Anniversary of Vajira Hospital” and “Thailand, 2 January, B.E. , 2545”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,500,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *