หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๓๒

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก The Centennial of Thai Banknote

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีอักษรพระปรมาภิไธย “จปร” และ “ภปร” ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏเปล่งรัศมี

ด้านหลัง : รูปตราแผ่นดิน สมัยรัชกาลที่ 5 และมีวงกลมเป็นลายขัดสานล้อมรอบ มีข้อความว่า “พระคลังมหาสมบัติ” “รัฐบาล สยาม” และมีข้อความ “ครบ ๑๐๐ ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก” และ “พ.ศ.๒๔๔๕-๒๕๔๕ ประเทศไทย”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Chulalongkorn and HM King Bhumibol Adulyadej in business attire with the royal monograms “Chor Por Ror” and “Phor Por Ror” beneath the radiating Great Crowns of Victory.

Reverse : The National Coat of Arms in the reign of HM King Chulalongkorn encircled by the interlaced circle pattern, with the legends “The Treasury” , “Siam Government” , “The Centennial of the Introduction of Banknote” , and “B.E. 2445-2545 , Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด(โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 40,000 เหรียญ (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 1,030,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 6 กันยายน พ.ศ.2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *