หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๓๑

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมชลประทาน The Centennial of the Royal Irrigation Department

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๕” และ “รัชกาลที่ ๙”

ด้านหลัง : รูปมีเครื่องหมายของกรมชลประทาน มีข้อความว่า “ครบ ๑๐๐ ปี กรมชลประทาน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Chulalongkorn and HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the legends “The Fifth Reign” and “The Ninth Reign”.

Reverse : The symbol of Royal Irrigation Department, with the legend “The Centennial of the Royal Irrigation Department” and “Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสองสี) ราคา 10 บาท ส่วนผสม โลหะสีขาว(วงนอก) นิกเกิล 25% ทองแดง 75% โลหะสีทอง(วงใน) ทองแดง 92% นิกเกิล 2% อะลูมิเนียม 6% น้ำหนัก 8.50 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 3,000,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 2 กันยายน พ.ศ.2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *