หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๓๐

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราขกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา The 50th Birthday of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์ครุย มีข้อความว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” และ “สยามมกุฏราชกุมาร”

ด้านหลัง : อักษรพระนามาภิไธย “มวก” ภายใต้พระอนุราชมงกุฏ ล้อมรอบด้วยสายสร้อยแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มีข้อความว่า “พระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕” และ “ประเทศไทย”

Obverse : A portrait of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn in a regal gown, with the legend “HRH the Crown Prinec”.

Reverse : The royal monogram “Mor Vor Kor” beneath the crown surrounded by the chain of royal decoration, with the legends “The 50th Birthday, 28 July , B.E. 2545” and “Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (เงินขัดเงา) ราคา 600 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 1,000 เหรียญ

(เงิน) ราคา 600 บาท ส่วนผสม เงิน 92.50% ทองแดง 7.50% น้ำหนัก 22 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. จำนวนผลิต 5,000 เหรียญ

(โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 3,000 เหรียญ

(โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *