หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๒๘

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ The Centennial of the Royal Police Cadet Academy

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เต็มยศขาวทหารบก และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๕” และ “รัชกาลที่ ๙”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของโรงเรียนตำรวจ มีข้อความว่า “๑๐๐ ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” และ “๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ ประเทศไทย”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Chulalongkorn in full amy white uniform and HM King Bhumibol Adulyadej in full uniform of King Chulalongkorn’s royal guard, with the legends “The Fifth Reign” and “The Ninth Reign”.

Reverse : The symbol of the Royal Police Cadet Academy, with the legends “The Centennial of the Royal Police Cadet Academy” and “19 April , B.E. 2545, Thailand”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 5,000 เหรียญ (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 600,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 19 เมษายน พ.ศ. 2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *