หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๒๗

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ The 50th Anniversary of the Cooperative Auditing Department

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีข้อความว่า “ครบ ๕๐ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” และ “ประเทศไทย ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Vajiravudh and HM King Bhumibol Adulyadej in full uniform of King Chulalongkorn’s royal guard, with the legends “HM King Vajiravudh” and “HM King Bhumibol Adulyadej”.

Reverse : The symbol of the Cooperative Auditing Department, with the legends “The 50th Anniversary of the Cooperative Auditing Department” and “Thailand, 12 March, B.E. 2545”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 3,000 เหรียญ (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 300,000 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 8 มกราคม พ.ศ. 2545/2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *