หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๒๓

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช The Auspicious Occasion of HM King Bhumibol Adulyadej Attaining the Same Age as HM King Buddha Yodfa Chulalok the Great

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ครุย มีตราพระบรมราชวงศ์จักรีภายใต้พปฎลมหาเศวตฉัตร

ด้านหลัง : รูปปทุมอุณาโลมอันเป็นพระราชสัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 มีอักษรพระปรมาภิไธย “ภปร” และมีข้อความว่า “๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ประเทศไทย” และ “พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Buddha Yodfa Chulalok the Great and HM King Bhumibol Adulyadej in a regal gown with the emblem of Chakri Dynasty beneath a royal nine-tiered umbrella.

Reverse : HM King Buddha Yodfa Chulalok’s royal emblem featuring an Unalom emblem, and HM King Bhumibol Adulyadej’s Rattanabhorn Coin displaying the royal monogram “Phor Por Ror”. Around the border are the legends “23 May, B.E. 2543, Thailand” and “The Ceremony to Celebrate the Auspicious Occasion of HM King Bhumibol Adulyadej Attaining the Same Age as HM King Buddha Yodfa Chulalok”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (ทองคำขัดเงา) ราคา 6,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 90% เงิน 3% ทองแดง 7% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 531 เหรียญ (ทองคำ) ราคา 6,000 บาท ส่วนผสม ทองคำ 90% เงิน 3% ทองแดง 7% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. จำนวนผลิต 2,500 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 8 มิถุนายน พ.ศ.2544/2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *