หนังสือเหรียญรัชกาลที่ ๙ เล่มสีเงิน หน้าที่ ๑๒๒

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน The 72nd Anniversary of the office of the Civil Service Commission

ลักษณะเหรียญ

ด้านหน้า : พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล มีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๗” “รัชกาลที่ ๙” และ “ประเทศไทย”

ด้านหลัง : รูปเครื่องหมายของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีข้อความว่า “สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” และ “ครบ ๗๒ ปี ๑ เมษายน ๒๕๔๔”

Obverse : A conjoined portrait of HM King Phajadhipok and HM King Bhumibol Adulyadej in business attire, with the legends “The Seventh Reigh” and “The Ninth Reigh”.

Reverse : The symbol of the Office of the Civil Service, with the legends “The Office of the Civil Service Commission” and “The 72nd Anniversary, 1 April, B.E. 2544”.

รายละเอียดเหรียญ

รายละเอียด (โลหะสีขาวขัดเงา) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 3,340 เหรียญ (โลหะสีขาว) ราคา 20 บาท ส่วนผสม นิกเกิล 25% ทองแดง 75% น้ำหนัก 15 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. จำนวนผลิต 500,040 เหรียญ วันที่ประกาศใช้ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544/2001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *